Logo Takkraft

Bostadsrättsförening

Kvalitativa solceller till skäliga priser. Med produkter från globala ledare och en driftsäker installation får du både kvalitet och kvantitet för pengarna.

Få kostnadsfri offert

Sänkt avgift för medlemmar

För bostadsrättsföreningar kan solpanelinstallation vara ett smart steg mot en hållbar och kostnadseffektiv energilösning. Det finns dock några nyckelfaktorer att tänka på för att säkerställa att ditt projekt blir framgångsrikt:

Medlemsengagemang: Medlemmarna i föreningen måste vara engagerade i processen och fullt medvetna om fördelarna och ansvarsområdena.

Planering: Innan installationen krävs noggrann planering, inklusive beslut om systemets storlek och effekt samt vilka takytor som är mest lämpliga för installationen.

Framtidsutsikter: Om taket förväntas behöva underhåll eller reparationer inom den närmaste framtiden, kan det vara bäst att genomföra dessa åtgärder innan solpanelerna installeras. Byggnadsintegrerade solceller, som fungerar som takpannor, kan vara ett attraktivt alternativ.

Symbios med andra projekt: Om föreningen redan planerar tak- eller fasadjobb, kan det vara kostnadseffektivt att installera solpaneler samtidigt.

Öka värdet på bostadsrättsföreningen Slutligen, en väl planerad och genomförd installation av solceller kan faktiskt öka värdet på bostadsrättsföreningen, vilket är en fördel för alla medlemmar.

Sänkt avgift för medlemmarna: Installation av solceller kan sänka avgiften för medlemmarna.

Gemensamt elabonnemang (IMD): En solcellsanläggning kan vara en utmärkt möjlighet för föreningen att överväga ett gemensamt elabonnemang, vilket kan leda till ytterligare avgiftssänkningar för medlemmarna.

Pixii PowerShaper2 + Frekvensbalansering

Med Pixii PowerShaper2 kan du maximera din solinstallation genom ett batterilagringssystem.

Med smarta funktioner och toppkapning kan du minska dina energikostnader avsevärt. Dessutom integrerar systemet perfekt med både nya och befintliga solpaneler.

Men det slutar inte där. Nu kan du även kombinera Pixii PowerShaper2 med frekvensbalansering via Checkwatt, vilket ger en fantastisk avkastning och snabb återbetalningstid för din investering.

IMD – Individuell Mätning och Debitering

IMD, eller Individuell Mätning och Debitering, är en metod som syftar till att minska elkostnaderna för bostadsrättsföreningar. Istället för individuella elabonnemang för varje lägenhet, får fastigheten ett gemensamt abonnemang, och ett internt system håller reda på varje lägenhets elförbrukning.

Huvudfördelen med detta system är en stor kostnadsbesparing. De fasta kostnaderna för individuella lägenhetsabonnemang elimineras, och bostadsrättsföreningen kan även dra nytta av bättre priser som en "storkund".

För att införa IMD behöver föreningsstämman rösta igenom beslutet. Sedan väljs en leverantör som sköter installationen och anmäler förändringen till nätägaren. Installationen, som tar mellan 2-4 veckor, medför ett kortare strömavbrott. Efter installationen kan föreningen förhandla fram fördelaktiga elavtal och debitera varje lägenhetsinnehavare baserat på deras faktiska förbrukning.

Kostnadsmässigt kan IMD ge stora besparingar. Återbetalningstid är oftast på endast 2,5 år för hela IMD-investeringen.

Dessutom kan IMD kombineras med solcellsinvesteringar, vilket ytterligare ökar lönsamheten. Tack vare IMD kan bostadsrättsföreningen installera större solcellssystem och öka andelen egenanvänd solel, vilket minskar andelen köpt el och sparar på rörliga kostnader.

Sammanfattningsvis erbjuder IMD bostadsrättsföreningar en chans att drastiskt minska sina elkostnader och har en kort återbetalningstid. Det är även fördelaktigt att kombinera med solceller för ytterligare besparingar.

Vill du ha en kostnadsfri offert?

Vill du ha en uppskattning på vad en installation skulle kosta? Begär en kostnadsfri offert.

Ibland behöver någon förklara

Och vi är experter på området, så det är bara att skicka iväg en förfrågan eller slå en signal så ska vi se till att reda ut alla frågetecken.

Kontakta oss

Vi använder cookies för att undersöka hur vår hemsida används och ge våra besökare bästa möjliga upplevelse.
Läs mer om våra cookies.