Logo Takkraft
 • Hem
 • /
 • Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Läs om vilka personuppgifter vi lagrar och hur vi använder dem.

Personuppgiftsansvarig

Takkraft AB, organisationsnummer 559264-1616, är personuppgiftsansvarig. 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara kundnummer, krypterade uppgifter och elektroniska identiteter såsom IP-nummer, foton, filmer med mera, om det kan kopplas till fysisk person. 

En enskild firma räknas också som en fysisk person. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • Person- och kontaktuppgifter: namn, personnummer, adress, e-post och telefonnummer. 

 • Beställning av produkt/ tjänst, köp, betalningsstatus, fakturor och el- abonnemang.

 • Fastighetsbeteckning, bilder och film av fastighet, anläggnings-ID och mätarnummer från elmätaren samt data från solcellssystemet.

 • Betalnings- och kredituppgifter: vid köp och återbetalningar.

 • Data som samlas in av cookies och liknande för att se din användning av vår webbplats. Här ingår IP-adress, enhet och hur du interagerar med våra digitala kanaler. 

 • Data från nyhetsbrevet för att se hur man interagerar med innehållet.

Hur vi samlar in personuppgifter

 • Från personal på Takkraft AB: Information som samlas in under platsbesök, exempelvis foton, filmer och kundnummer. 

 • Tredje part: Faktureringssystem och adressregister

 • Från kunder: Vid köp, visat intresse för produkter eller tjänster, kontakt med support och besök av webbplats eller annan liknande interaktion. 

 • Från webbplats: Via cookies och offertformulär.

 • Från nyhetsbrev: När du registrerar dig för nyhetsbrev på hemsidan eller annat.

Vilka ändamål dina personuppgifter behandlas för

 • För att vi ska kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster samt förstå kunders feedback och behov. 

 • För att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar, t ex bokförings- och skattelagar. 

 • För att vi ska kunna kommunicera med våra kunder och skicka relevant information om din anläggning eller annan tjänst/ produkt.

 • För att kunna kommunicera erbjudanden, nyheter och annan marknadsföring till kunder och potentiella kunder.

 • För att applicera grönt ROT-avdrag. 

  • Ägare av en fastighet kan använda grön ROT-avdrag, vilket innebär att står inte du som ägare av fastigheten, men vill använda grön ROT behöver vi samla in personuppgifter om den person som står som ägare. Vi samlar in person- och kontaktuppgifter och avtals- och transaktionsdata.  

Vilken rättslig grund behandlingen stöds på

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig.

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. gällande bokföringslagen (laglig grund).

 • Samtycke från dig för att kunna behandla dina personuppgifter för kommunikation. 

 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna förbättra, effektivisera och utveckla vår marknadsföring i syfte att attrahera flera kunder.

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna bistå med hjälp till våra kunder och deras anläggningar så länge de vill och har behov. 

Tredje part

Vi delar personuppgifter med tredje part om tillfället krävs. Exempelvis med statliga eller brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga organ om vi enligt lag är skyldiga att göra det för att fullfölja våra rättsliga förpliktelser. 

Till myndigheter vid ansökningar av grönt ROT-avdrag.

Vi kan även behöva dela personuppgifter med samarbetspartners och våra leverantörer om det krävs för att vi ska kunna utföra vårt arbete.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter vi samlar in vid köp sparas så länge vi behöver dem för att besvara dina frågor, erbjuda support för din anläggning och tills det att reklamationstiden för produkterna gått ut. När behovet inte längre finns raderas uppgifterna. 

I undantagsfall sparas de längre för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, exempelvis kopplat till bokföring.

Personuppgifter som används vid digital marknadsföring såsom Meta (Facebook) är något som Meta själv lagrar och för att inte få marknadsföring på liknande plattformar krävs det att du själv tar kontakt med den parten för att begära radering av personuppgifter. 

Vad är cookies och hur använder vi det?

En cookie är en textfil som lagras på din dator och som senare kan hämtas från din dator av vår webbplats. Den innehåller information för att förbättra din upplevelse och vår webbplats. Cookies sparar statistik om exempelvis vilken del av vår webbplats som besöks mest. 

Har du accepterat cookies på vår webbplats kan du komma att få ta del av marknadsföring genom de uppgifter cookies samlar in. Om du inte vill tillåta lagring av cookies, kan du spärra det via din webbläsares hjälpfunktion.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära:
 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför gällande dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.

 • Rättelse av personuppgift. På din begäran kommer vi att rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifterna vi behandlar om dig.

 • Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina person­uppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. 

Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

 • Återkallande av ditt samtycke till sådan behandling som du tidigare gett ditt samtycke till.

Vi uppdaterar vår personuppgiftspolicy kontinuerligt. Senast uppdaterad: 24-04-29

Vi använder cookies för att undersöka hur vår hemsida används och ge våra besökare bästa möjliga upplevelse.
Läs mer om våra cookies.