Sekretesspolicy

Introduktion

Takkrafts mål är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Takkraft endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Takkraft sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig

Takkraft AB, org.nr. 559264-1616, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss eller direkt till oss på något annat sätt, tex. genom e-mail eller telefon.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

När du fyller i ett formulär blir du ombedd att lämna ifrån dig information. Då kan vi komma att be om följande personuppgifter:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Information om ditt boende

Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e-postadress eller annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att vi rättar dem.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

För att kunna skicka en kostnadsfri offert behöver vi samla in information om dig som genererar data som vi sedan kan göra uträkningar ifrån. Personuppgifterna används även vid begärd kontakt mellan oss och dig som potentiell kund.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer hanteras av oss på Takkraft och sparas i vår databas som i sin tur administreras av vår webbleverantör Neatbit. Även vår serverleverantör GleSYS samt e-postleverantör Postmark lagrar och/eller hanterar uppgifterna. Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Takkraft kommer att behålla dina uppgifter 24 månader efter offertförfrågan eller begärd kontakt. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Dina rättigheter

Du kan kontakta oss när som helst om du vill ändra, ta bort eller få information om dina uppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet (Dataskyddsinspektionen) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontakt

Takkraft AB, Vendelsö Skolväg 21 , 136 71 Vendelsö
info@takkraft.se
076-034 56 99
070-358 35 92

Uppdaterad 2020-09-29