Logo Takkraft
  • Hem
  • /
  • Blogg
  • /
  • Nytt Europa direktiv för solenergi

Alla nya bostadshus i EU ska ha solpaneler 2029

I Brüssel 12/3 2024 beslutade Europaparlamentet om ett nytt direktiv för minskad energiförbrukning (Energiprestandadirektivet EPBD).

Beslutet om minskad energianvändning för bostadshus är en del av Energiprestandadirektivet (EPBD) och tas av Europaparlamentet med målet att minska utsläpp av växthusgaser, energianvändning och att göra alla byggnader klimatneutrala till 2050. I direktivet finns en del om implementering av solceller i alla EU:s medlemsländer.

Med svängande priser på gas och olja är det meningen att befolkningen i EU:s medlemsländer ska bli mer motståndskraftiga mot ökade energipriser och att minska användningen av fossila bränslen i samhället.

Innan EPBD direktivet är officiellt behöver EU:s ministerråd godkänna det, vilket väntas ske i vår.

Solpaneler ska finnas på...

  • nya bostadshus från och med 2029.

  • nya offentliga och kommersiella byggnader från 2026.

  • befintliga offentliga och kommersiella byggnader från 2027. Med undantaget att det ska vara tekniskt och ekonomisk möjligt. Här kan man välja mellan solpaneler eller solfångare.

  • befintliga offentliga byggnader från 2030.

Källa: https://www.solarpowereurope.org/press-releases/statement-european-parliament-agrees-on-the-eu-solar-standard

Vad säger fastighetsbranschen?

I en intervju med TT berättar Fastighetsägarnas utvecklings- och hållbarhetschef Rikard Silverfur om direktivet. Där Silverfur menar att de är positiva till förslaget, men att politikerna behöver ta sitt ansvar och förbättra förutsättningarna för fastighetsbranschen att minska sin miljöpåverkan. Att kommer krävas ett gott samarbete mellan fastighetsbranschen, regeringen och myndigheter för att möta kraven direktivet ställer.

Vad mer ingår i Energiprestandadirektivet?

Två andra delar av EPBD innebär en utfasning av värmepannor till 2040 och för icke- bostadshus kommer det ske en gradvis skärpning av minimistandarder för energiprestanda och för bostadshus en minskad primärenergianvändning.

Vems ansvar är det?

Ansvaret att genomföra direktivet nationellt ligger på varje enskillt medlemsland.

Senast ändrad: 25 mars 2024
Skribent: Sara Österberg

Publicerad:

Fler inlägg

Alla inlägg →

Vi använder cookies för att undersöka hur vår hemsida används och ge våra besökare bästa möjliga upplevelse.
Läs mer om våra cookies.