Logo Takkraft
  • Hem
  • /
  • Blogg
  • /
  • Skatteverket & batteri- 25/1 2024

Skatteverket återkommer med ny tolkning- gröna ROT- avdraget & batteri 2024

Igår, torsdag 25 januari 2024, publicerade Skatteverket en ny tolkning av lagstiftningen gällande batteri och det gröna ROT-avdraget.

I starten av året gjorde Skatteverket en tolkning av lagstiftningen för skattereduktion på batterier som säljer en del/hela sin produktion och tjänar pengar på det. Den nya tolkningen innebär att du endast kan få 50% avdrag om du använder all produktion till egen förbrukning. Fastighetsägare som från och med i år investerar i en solcellsanläggning med batteri för att delvis sälja sin elproduktion till nätet, jämna ut effekttoppar och/eller stödja elnätet blir därför utan skattereduktion på batteriet.

Tillsammans med andra bransch verksamma anser Takkraft att detta är en feltolkning av en lagstiftning med syfte att främja en grön omställning av samhället, såväl som att hjälpa fastighetsägare att kunna stå emot elprisernas upp och nedgångar.

Skatteverket valde därför igår att återkomma efter en ny överläggning. 


Skatteverket: 
“För att skattereduktion ska kunna medges för installation av batteri krävs att de installerade batterierna uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el.” - skriver Skatteverket

Detta tillämpas på preliminära skattereduktioner för 2024 eller senare, meddelar Skatteverket. Det betyder att har du fått skattereduktion för ditt batteri under 2023 eller tidigare riskerar du inte att bli återbetalningsskyldig.


Under gårdagen gjorde stödtjänsten CheckWatt också ett uttalande, om hur tolkningen påverkar deras tjänst ihop med ett batteri med grön-ROT-avdraget. CheckWatt är en av de två stödtjänster vi på Takkraft säljer. 

“CheckWatts styrsystem är anpassade för att optimera driften av batteriet och lönsamheten för ägaren inom ramen för regelverket. Styrningen kan även justeras till att endast lagra egenproducerad el och använda elen inom hushållet.” - meddelar CheckWatt

CheckWatt kan alltså styra algoritmen så att den följer regelverket. Köper du därför ditt batteri med gröna ROT-avdraget ser de till att lagringen och försäljningen till nätet följer Skatteverkets regler. 


Svensk Solenergi meddelade igår att de under nästa vecka ska möta klimat- och näringslivsdepartementet samt finansdepartementet. De syftar till att driva frågan politiskt. 

Takkraft stöttar Svensk Solenergi i deras beslut att driva detta politiskt. Vi fortsätter hålla er uppdaterade när det kommer fler nyheter om frågan. 

Publicerad: 24-01-26

Källa: 
Dagens Industri
https://www.di.se/nyheter/skatteverket-ger-besked-om-skatteavdraget-for-hembatterier/ 

Skatteverket
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/443012.html?date=2024-01-25 

CheckWatt
https://checkwatt.se/gront-skatteavdrag 

Publicerad:

Vi använder cookies för att undersöka hur vår hemsida används och ge våra besökare bästa möjliga upplevelse.
Läs mer om våra cookies.